/ Audyt

Staramy się, aby nasi klienci zapamiętali nas, jako biegłych rewidentów, z którymi dobrze się współpracuje, którzy szanują czas pracowników reprezentujących klienta.
W zakresie usług naszej kancelarii biegłych rewidentów oferujemy między innymi:

Badanie bilansu (sprawozdań finansowych)

 • badanie i przegląd jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych zarówno według polskich jak i międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej,
 • weryfikację pakietów konsolidacyjnych wg różnych standardów rachunkowości,
 • przeglądy okresowe oraz tematyczne.
   

Pozostałe usługi biegłego rewidenta

 • weryfikację zgodności polityki rachunkowości z MSR/MSSF,
 • wsparcie w procesie wdrażania i raportowania wg MSR/MSSF,
 • wsparcie w procesie wprowadzania papierów wartościowych do publicznego obrotu (IPO), w restrukturyzacji, prywatyzacji oraz połączeniach jednostek,
 • wsparcie w przygotowaniu części finansowej do prospektów emisyjnych i memorandum informacyjnych,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania tzw. inwestycji gwarantowanych,
 • badanie planów przekształcenia Spółek,
 • badanie sprawozdań założycieli.
   

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tych usług, prosimy o kontakt z naszymi biegłymi rewidentami lub wysłanie zapytania ofertowego.

ul. Staromiejska 6/10d

40-013 Katowice

woj. śląskie

tel. kom.: +48 782-772-235

e-mail: sekretariat@generalaudyt.pl

Podmiot wpisany na listę KIBR - nr ewidencyjny 3776

stat4u

Biegli rewidenci, badanie sprawozdań finansowych, badanie bilansu, audyt bilansu.

Copyright © 2013 General Audyt Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i realizacja BROKOM.NET informatyka dla firm